plaats waar saul een heks raadpleegde

De Heks van Endor is een vrouw die volgens de Hebreeuwse Bijbel door Saul werd geraadpleegd om de geest van de profeet Samuël op te roepen. Saul wilde informeren naar de uitkomst van een naderende strijd. Toen de dienaren van Saul geen heks konden vinden, vermomde Saul zich en bezocht de heks van Endor. De heks weigerde aanvankelijk Saul te helpen, maar stemde uiteindelijk toe en riep de geest van Samuel op. Samuël voorspelde dat Saul en zijn zonen allemaal zouden worden gedood in de strijd. Deze voorspelling kwam uit en Saul stierf de volgende dag in de strijd.

Source: i.ytimg.com

De heks van Endor

De Heks van Endor is een vrouw die volgens de Hebreeuwse Bijbel door Saul werd geraadpleegd om de geest van de profeet Samuël op te roepen. Saul wilde Samuël raadplegen omdat hij vreesde dat God niet langer tot hem sprak en hij leiding nodig had voor een naderende strijd tegen de Filistijnen. De heks gebruikte een magische techniek die bekend staat als necromantie om de geest van Samuel op te roepen, die vervolgens de nederlaag en dood van Saul voorspelde. Dit verhaal is te vinden in het eerste boek van Samuël, hoofdstuk 28.

Source: hebronfund.org

De Grot van Machpelah

De Grot van Machpela staat bekend als de plaats waar Saul tijdens zijn regering als koning van Israël een heks raadpleegde. Het verhaal gaat dat Saul wanhopig wilde weten wat er met hem en zijn koninkrijk zou gebeuren, dus vermomde hij zich en ging de heks raadplegen. De heks vertelde hem dat hij zou worden verslagen in de strijd en zou sterven, precies zoals Samuel had voorspeld.

Related Articles

Back to top button